CXVI

-Digues, foll,
la rosa
més bella?

-La rosa
feta ulls
del cor.